didmək

didmək
f.
1. Yun, pambıq və s. -ni xırda hissələrə ayırmaq, lif-lif ayırmaq, tel-tel ayırmaq. Səlimnaz arvad təzə yorğan salmaq üçün yun didirdi. M. Hüs..
2. Dimdiyi ilə parça-parça etmək, qoparmaq, dağıtmaq, ovub çıxarmaq (quşlar haqqında). Qarğalar leşi didirlər. – Dilin olmasa, gözünü qarğalar didər. (Ata. sözü). Ovlayıb öz şikarını uçaraq; Qonur, orda didib yeyir çalağan. A. S.. // Dırnağı, dişi və s. ilə parça-parça etmək, tikə-tikə etmək, doğrayıb tökmək. O, əlindəki bir parça kağızı dişi ilə didib vaqona püfləyirdi. M. S. O.. // məc. Ruhi əzab vermək, iztirab vermək, incitmək; xırpalamaq. <Hacı Murad:> Hərəniz bir tərəfdən soxulub cəmdəyimi didirsiniz. S. S. A.. <İncə:> Onun görkəmi ürəyi didir. C. C.. Bildilər o zaman Hacı bəhərçin; Didəcək onları qurddan da betər. H. K. S.. Bir-birini didmək – vuruşmaq, dalaşmaq, çeynəşmək, boğuşmaq, didişmək. <Məsmə:> Orda adamlar birbirini didirmişlər. M. C..
3. Cırmaqlamaq, saçlarını yolmaq. Gülnaz əlləri ilə <Məmmədin> üzünü, gözünü didir, çırpınıb çıxmağa can atırdı. M. İ.. Gülüş iti dırnaqları ilə Məmişin üzgözünü didməyə başladı. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • didmə — «Didmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • didmələmə — «Didmələmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • didmə — (Zəngilan) yumrulanıb qurudulmuş mal nəcisi. – Didmə sajın altda yaxşı yanır …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • didmələmək — dan. bax didikləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diddirmək — «Didmək»dən icb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Ion drift meter — An ion drift meter is a device used to measure the velocity of individual ions in the area of a spacecraft. This information can then be used to calculate the ion drift in the space surrounding the instrument as well as the strength of any… …   Wikipedia

  • candidement — [ kɑ̃didmɑ̃ ] adv. • 1694; « sincèrement » 1561; de candide ♦ Avec candeur. ● candidement adverbe De façon candide. ● candidement (synonymes) adverbe De façon candide. Synonymes : ingénument …   Encyclopédie Universelle

  • splendidement — [ splɑ̃didmɑ̃ ] adv. • 1500; de splendide ♦ D une manière splendide. ⇒ brillamment, magnifiquement, somptueusement. « Le palais splendidement illuminé » ( Hugo). ● splendidement adverbe D une manière splendide. splendidement [splɑ̃didmɑ̃] adv …   Encyclopédie Universelle

  • didim-didim — bax didik didik. Didim didim didmək (etmək eləmək) – didik didik etmək, tikə tikə etmək, parçaparça etmək, didib dağıtmaq, didmək. . . Dövlətlə Şahbəy həzrətin qollarını bağladılar və əgər Şahbəy olmasaydı, arvadlar onu didim didim didərdilər! Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Philippine National Police — Infobox Law enforcement agency agencyname = Philippine National Police nativename = Pambansang Pulisya ng Pilipinas abbreviation = PNP logocaption = Coat of Arms of the Philippine National Police motto = Service • Honor • Justice formedyear =… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”